Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kto z Was używa na co dzień kalkulatora? My bardzo często spotykamy takie osoby. Jeżeli liczenie "zysków i strat" to Twoja domena, to elektroniczne urządzenie liczące zapewne jest Ci niezbędne do pracy. 

Czy jednak aby na pewno wykorzystujesz maksymalną moc i możliwość swojego kalkulatora? Czy może ograniczasz się do kilku podstawowych klawiszy? 

Być może dla własnej wiedzy, być może i Tobie poniższe informacje się przydadzą. Funkcjonalność wszystkich klawiszy na kalkulatorze to temat, który poważnie przeanalizowaliśmy w naszej redakcji. 

Do czego to służy?

Dodawać i odejmować wszyscy potrafią, szczególnie gdy kalkulator jest pod ręką. czy jednak jesteśmy świadomi dużo większych możliwości, jakie dają nam poszczególne klawisze? Poniżej przedstawiamy najważniejsze ich funkcjonalności. Z których najczęściej korzystasz?

+×÷ 
cztery podstawowe działania; wykonanie testu 1 + 2 × 3 = da odpowiedź na pytanie, czy dany kalkulator wykonuje działania zgodnie z regułami matematycznymi (1+(2·3)=7), czy nie ((1+2)·3=9)
+/−/CHS/(−) 
change sign, zmiana znaku liczby, znak zmienia się po, a nie przed wprowadzeniem tej liczby
*/T/TL 
total, obliczenie wyniku i wyzerowanie sumatora w kalkulatorach z logiką arytmetyczną
 (romb) 
subtotal, suma pośrednia, obliczenie wyniku bez zerowania sumatora w kalkulatorach z logiką arytmetyczną
# 
funkcja przeniesienia zawartości wyświetlacza na drukarkę bez wykonywania jakichkolwiek operacji arytmetycznych, tzw. funkcja nieliczenia, przy wyłączonej drukarce nie powoduje żadnych skutków
% 
obliczanie procentów:
 — obliczanie P% z liczby L (L·P/100): L×P% lub L×P%=
 — dodanie do liczby L P% tej liczby (L+L·P/100): L+P% lub L+P%=, lub L×P%+, lub L×P%+=
x↔y 
zmiana kolejności argumentów działania; wykonanie działania 6 ÷ 3 = da wynik 2, natomiast 6 ÷ 3 x↔y = da wynik 0,5 – zamiast 6/3 zostało wykonane dzielenie 3/6
GT 
grand total, klawisz odczytu (pierwsze naciśnięcie) i kasowania (drugie naciśnięcie) sumatora wszystkich wyników; w momencie naciśnięcia klawisza = przy dowolnym obliczeniu otrzymany wynik jest dodawany do tegoż sumatora. Może być to pomocne w sumowaniu iloczynów/ilorazów bez angażowania pamięci, a niepusta zawartość tego rejestru sygnalizowana jest zazwyczaj obecnością symbolu „GT” na wyświetlaczu. Przykład:
     0.  
        4 × 5 =    20.  GT
        2 × 3 =    6.  GT
        GT    26.  GT
        GT    26.  
Niektóre modele wyposażone są w przełącznik uaktywniający tę funkcję, w innych jest aktywna cały czas – może to niekiedy doprowadzić do przepełnienia rejestru GT, co skutkuje nieoczekiwanym błędem podczas obliczeń
ACON/AC 
all clear, klawisz całkowitego kasowania rejestrów i pamięci kalkulatora, czasami jednak ma działanie takie jak C; czasem połączony z funkcją włączania
C/CE/CE/C 
clear entry/clear, pierwsze naciśnięcie tego klawisza kasuje liczbę na wskaźniku i umożliwia wprowadzenie innej bez zakłócania toku obliczeń, natomiast dwukrotne naciśnięcie zeruje wszystkie rejestry kalkulatora (bez pamięci); klawisz często oznaczany CON/C(gdy dodatkowo ma funkcję włączania urządzenia)
CE 
clear entry, zerowanie tylko ostatniej wprowadzonej liczby, nawet po wielokrotnym naciśnięciu
/00→0/ 
działanie podobne, jak CE, lecz kasowana jest tylko ostatnia cyfra
OFF 
wyłączenie kalkulatora; pamięć może być zachowywana lub nie, istnieją modele, w których włączenie klawiszem AC wymazuje pamięć, a klawiszem C – nie; czasem tego klawisza nie ma – wyłączenie następuje automatycznie po upływie pewnego czasu od naciśnięcia ostatniego klawisza – lub jest wyłącznik (w starszych modelach)
/ 
włączenie lub wyłączenie dźwięku generowanego przy naciśnięciu klawisza
TAB/FIX 
ustawienie liczby miejsc dziesiętnych w rezultatach – kolejne naciśnięcie tego klawisza powoduje ustawienie kolejnego trybu dokładności – np. 2, 3, 4 miejsca po przecinku lub wymagane jest naciśnięcia klawisza cyfrowego; czasem występuje w postaci przełącznika; tryb oznaczany jako F oznacza tryb domyślny – tyle miejsc, ile potrzeba; tryb oznaczony jako A powoduje automatyczne podzielenie wprowadzanej liczby przez 100 (używane np. do wprowadzania cen w groszach, centach), niektóre kalkulatory nie wykonują tej funkcji na jednym czynniku przy mnożeniu i dzieleniu, co jest bardziej sensowne
EXP/×/EE 
exponententer exponent – przejście do wprowadzania cechy w kalkulatorach wyświetlających liczby w postaci półlogarytmicznej; przykładowo wprowadzenie sekwencji klawiszy 2 EE 3 oznacza wpisanie 2·10³, czyli 2000
F/2nd/SHIFT 
function – w rozbudowanych kalkulatorach klawisze mają najczęściej 2, a nawet więcej funkcji oprócz działania głównego; wciśnięcie klawisza F oznacza, że następny klawisz będzie użyty do funkcji dodatkowej
G/3rd/ALPHA 
jw. – prefix drugiej funkcji dodatkowej
MU 
„mark up” – pozwala na szybkie liczenie według schematów:
a + b MU — 100·(a/b+1)
a  b MU — 100·(a/b−1)
a × b MU — a·(1+b/100)
a ÷ b MU — a/(1−b/100)
MODE 
przełączanie trybu pracy kalkulatora – np. włączanie trybu obliczeń statystycznych, trybu pracy w innym niż dziesiętny układ liczenia itp.
= 
wyświetlenie wyniku działania; zwykle dokonywanie jest wtedy zaokrąglenie zgodne z ustawieniami lub zaokrąglenie do ostatniej cyfry widocznej na wyświetlaczu i taka liczba zostanie użyta do dalszych obliczeń
Zaokrąglanie

W wielu kalkulatorach istnieje możliwość ustawienia sposobu zaokrąglania przy ustawionej liczbie miejsc dziesiętnych, ale nawet przy obliczeniach z maksymalną dokładnością obliczenia są wykonywane z dokładnością większą niż możliwa do pokazania na wyświetlaczu (nie dotyczy to kalkulatorów najniższej klasy). Najczęściej zaokrąglenie dokonuje się w momencie naciśnięcia klawisza = i do ewentualnych dalszych obliczeń użyta będzie już wartość z mniejszą liczbą miejsc dziesiętnych.

 
zaokrąglenie w górę
5/4 
zaokrąglanie zgodnie z regułami zaokrąglania
/CUT 
zaokrąglanie w dół czyli obcięcie

Kto z Was używa na co dzień kalkulatora? My bardzo często spotykamy takie osoby. Jeżeli liczenie "zysków i strat" to Twoja domena, to elektroniczne urządzenie liczące zapewne jest Ci niezbędne do pracy. 

Czy jednak aby na pewno wykorzystujesz maksymalną moc i możliwość swojego kalkulatora? Czy może ograniczasz się do kilku podstawowych klawiszy? 

Być może dla własnej wiedzy, być może i Tobie poniższe informacje się przydadzą. Funkcjonalność wszystkich klawiszy na kalkulatorze to temat, który poważnie przeanalizowaliśmy w naszej redakcji. 

Do czego to służy?

Dodawać i odejmować wszyscy potrafią, szczególnie gdy kalkulator jest pod ręką. czy jednak jesteśmy świadomi dużo większych możliwości, jakie dają nam poszczególne klawisze? Poniżej przedstawiamy najważniejsze ich funkcjonalności. Z których najczęściej korzystasz?

+×÷ 
cztery podstawowe działania; wykonanie testu 1 + 2 × 3 = da odpowiedź na pytanie, czy dany kalkulator wykonuje działania zgodnie z regułami matematycznymi (1+(2·3)=7), czy nie ((1+2)·3=9)
+/−/CHS/(−) 
change sign, zmiana znaku liczby, znak zmienia się po, a nie przed wprowadzeniem tej liczby
*/T/TL 
total, obliczenie wyniku i wyzerowanie sumatora w kalkulatorach z logiką arytmetyczną
 (romb) 
subtotal, suma pośrednia, obliczenie wyniku bez zerowania sumatora w kalkulatorach z logiką arytmetyczną
# 
funkcja przeniesienia zawartości wyświetlacza na drukarkę bez wykonywania jakichkolwiek operacji arytmetycznych, tzw. funkcja nieliczenia, przy wyłączonej drukarce nie powoduje żadnych skutków
% 
obliczanie procentów:
 — obliczanie P% z liczby L (L·P/100): L×P% lub L×P%=
 — dodanie do liczby L P% tej liczby (L+L·P/100): L+P% lub L+P%=, lub L×P%+, lub L×P%+=
x↔y 
zmiana kolejności argumentów działania; wykonanie działania 6 ÷ 3 = da wynik 2, natomiast 6 ÷ 3 x↔y = da wynik 0,5 – zamiast 6/3 zostało wykonane dzielenie 3/6
GT 
grand total, klawisz odczytu (pierwsze naciśnięcie) i kasowania (drugie naciśnięcie) sumatora wszystkich wyników; w momencie naciśnięcia klawisza = przy dowolnym obliczeniu otrzymany wynik jest dodawany do tegoż sumatora. Może być to pomocne w sumowaniu iloczynów/ilorazów bez angażowania pamięci, a niepusta zawartość tego rejestru sygnalizowana jest zazwyczaj obecnością symbolu „GT” na wyświetlaczu. Przykład:
     0.  
        4 × 5 =    20.  GT
        2 × 3 =    6.  GT
        GT    26.  GT
        GT    26.  
Niektóre modele wyposażone są w przełącznik uaktywniający tę funkcję, w innych jest aktywna cały czas – może to niekiedy doprowadzić do przepełnienia rejestru GT, co skutkuje nieoczekiwanym błędem podczas obliczeń
ACON/AC 
all clear, klawisz całkowitego kasowania rejestrów i pamięci kalkulatora, czasami jednak ma działanie takie jak C; czasem połączony z funkcją włączania
C/CE/CE/C 
clear entry/clear, pierwsze naciśnięcie tego klawisza kasuje liczbę na wskaźniku i umożliwia wprowadzenie innej bez zakłócania toku obliczeń, natomiast dwukrotne naciśnięcie zeruje wszystkie rejestry kalkulatora (bez pamięci); klawisz często oznaczany CON/C(gdy dodatkowo ma funkcję włączania urządzenia)
CE 
clear entry, zerowanie tylko ostatniej wprowadzonej liczby, nawet po wielokrotnym naciśnięciu
/00→0/ 
działanie podobne, jak CE, lecz kasowana jest tylko ostatnia cyfra
OFF 
wyłączenie kalkulatora; pamięć może być zachowywana lub nie, istnieją modele, w których włączenie klawiszem AC wymazuje pamięć, a klawiszem C – nie; czasem tego klawisza nie ma – wyłączenie następuje automatycznie po upływie pewnego czasu od naciśnięcia ostatniego klawisza – lub jest wyłącznik (w starszych modelach)
/ 
włączenie lub wyłączenie dźwięku generowanego przy naciśnięciu klawisza
TAB/FIX 
ustawienie liczby miejsc dziesiętnych w rezultatach – kolejne naciśnięcie tego klawisza powoduje ustawienie kolejnego trybu dokładności – np. 2, 3, 4 miejsca po przecinku lub wymagane jest naciśnięcia klawisza cyfrowego; czasem występuje w postaci przełącznika; tryb oznaczany jako F oznacza tryb domyślny – tyle miejsc, ile potrzeba; tryb oznaczony jako A powoduje automatyczne podzielenie wprowadzanej liczby przez 100 (używane np. do wprowadzania cen w groszach, centach), niektóre kalkulatory nie wykonują tej funkcji na jednym czynniku przy mnożeniu i dzieleniu, co jest bardziej sensowne
EXP/×/EE 
exponententer exponent – przejście do wprowadzania cechy w kalkulatorach wyświetlających liczby w postaci półlogarytmicznej; przykładowo wprowadzenie sekwencji klawiszy 2 EE 3 oznacza wpisanie 2·10³, czyli 2000
F/2nd/SHIFT 
function – w rozbudowanych kalkulatorach klawisze mają najczęściej 2, a nawet więcej funkcji oprócz działania głównego; wciśnięcie klawisza F oznacza, że następny klawisz będzie użyty do funkcji dodatkowej
G/3rd/ALPHA 
jw. – prefix drugiej funkcji dodatkowej
MU 
„mark up” – pozwala na szybkie liczenie według schematów:
a + b MU — 100·(a/b+1)
a  b MU — 100·(a/b−1)
a × b MU — a·(1+b/100)
a ÷ b MU — a/(1−b/100)
MODE 
przełączanie trybu pracy kalkulatora – np. włączanie trybu obliczeń statystycznych, trybu pracy w innym niż dziesiętny układ liczenia itp.
= 
wyświetlenie wyniku działania; zwykle dokonywanie jest wtedy zaokrąglenie zgodne z ustawieniami lub zaokrąglenie do ostatniej cyfry widocznej na wyświetlaczu i taka liczba zostanie użyta do dalszych obliczeń
Zaokrąglanie

W wielu kalkulatorach istnieje możliwość ustawienia sposobu zaokrąglania przy ustawionej liczbie miejsc dziesiętnych, ale nawet przy obliczeniach z maksymalną dokładnością obliczenia są wykonywane z dokładnością większą niż możliwa do pokazania na wyświetlaczu (nie dotyczy to kalkulatorów najniższej klasy). Najczęściej zaokrąglenie dokonuje się w momencie naciśnięcia klawisza = i do ewentualnych dalszych obliczeń użyta będzie już wartość z mniejszą liczbą miejsc dziesiętnych.

 
zaokrąglenie w górę
5/4 
zaokrąglanie zgodnie z regułami zaokrąglania
/CUT 
zaokrąglanie w dół czyli obcięcie

Rekomendowane produkty:

Nowe kalkulatory w marce d.rect. Posiadają ujednoliconą kolorystykę. Elementem charakterystycznym są niebieskie klawisze.

KALKULATOR D.RECT 2230/1630

KALKULATOR D.RECT 2230/1630

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- obliczenia podatkowe
- obliczanie procentów
- klawisz cofania ostatniego wpisu
- obliczanie pierwiastkow
- suma całkowita
- przywołanie kroków operacyjnych
- edycja obliczeń
- zmiana znaku +/-
- podwójne zasilanie
- plastikowe klawisze
- wymiary: 188 x 139,5 x 34 mm
- waga: 192 g


 

KALKULATOR D.RECT 2220

 KALKULATOR D.RECT 2220

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- podwójna pamięć
- obliczanie procentów
- klawisz cofania ostatniego wpisu
- obliczanie pierwiastków
- zmiana znaku +/-
- podwójne zasilanie
- plastikowe klawisze
- wymiary: 156 x 152 x 28 mm
- waga: 175 g


 

KALKULATOR D.RECT 2215

 KALKULATOR D.RECT 2215

 

- 12-pozycyjny, ruchomy wyświetlacz
- obudowa klawiatury wykonana z metalu
- obliczanie procentów
- klawisz cofania ostatniego wpisu
- obliczanie pierwiastków
- suma całkowita
- zmiana znaku +/-
- możliwość wyznaczania ilości miejsc po przecinku
- podwójne zasilanie
- wymiary: 175 x 108 x 22 mm
- waga: 145 g

Wybrane ogłoszenia

Rozkładany kalendarz ścienny, drukowany na papierz ...
MEGA fajny produkt. Trzyma naprawdę mocno a stempl ...
Segregatory A4 w pastelowych kolorach.
Sprzedam firmę produkcyjną.
Poszukiwani handlowcy!!
Duży kalendarz ścienny, drukowany na grubym papier ...
Nowe produkty w ofercie firmy KMP PrintTechnik Pol ...
Nowy długopis marki Penmate w ofercie Tadeo-Tradin ...
Nowa oferta tonerów do drukarek marki Canon, Kyoce ...
Nowy produkt w ofercie KMP PrintTechnik Polska.
Nowy produkt w ofercie Tadeo Trading.
Twin Name Pen 2 marki Dong-A.

Losowo wybrane artykuły branżowe

  • Brak współodpowiedzialności zabija zespoły

    Zespoły, aby mogły skutecznie działać, potrzebują kilku niezbędnych okoliczności i czynników. W ich ramach dużo mówi się o uzupełniających się umiejętnościach, identyfikacji członków zespołów z założonym celem czy otwartej komunikacji. Jest jeszcze jeden czynnik, który niesłusznie, często jest pomijany lub mylony z poziomem zaangażowaniem pracowników – WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ.

    Więcej…  
  • W Tadeo Trading obrodziło nowościami!

    Ten sezon targowy dla firmy Tadeo Trading jest wyjątkowy. Jak mówią jej pracownicy - tyle nowości w tak krótkim okresie w historii firmy chyba dawno nie było. Rzeczywiście - przyjrzeliśmy się najnowszych produktom firmy i zauważyliśmy jedną zależność - w tym sezonie Tadeo Trading stawia na markę własną - Penmate. 

    Więcej…