Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Artykuły piśmienne marki UniMax już ponad rok podbijają rynek. Wielu naszych czytelników na co dzień z nich korzysta, a wiele sklepów rekomenduje je swoim klientom. Dobrej jakości, w dobrej cenie produkty znalazły swoich lojalnych użytkowników, którzy każdego dnia utwierdzają się w swoim dobrym wyborze. Kiedy i w jakich okolicznościach one im towarzyszą? Już wkrótce dowiemy się z tego z naszej galerii.

Wszystkie sklepy, hurtownie, Klientów i Czytelników magazynu scann.R zapraszamy do uwieczniania na fotografii  produktów marki UniMax. W pracy, na wycieczce, przy porannej kawie... Pstrykajcie piękne fotki i wysyłajcie je do organizatora konkursu, firmy Panta Plast. szczegóły zabawy poniżej.

Artykuły piśmienne marki UniMax już ponad rok podbijają rynek. Wielu naszych czytelników na co dzień z nich korzysta, a wiele sklepów rekomenduje je swoim klientom. Dobrej jakości, w dobrej cenie produkty znalazły swoich lojalnych użytkowników, którzy każdego dnia utwierdzają się w swoim dobrym wyborze. Kiedy i w jakich okolicznościach one im towarzyszą? Już wkrótce dowiemy się z tego z naszej galerii.

Wszystkie sklepy, hurtownie, Klientów i Czytelników magazynu scann.R zapraszamy do uwieczniania na fotografii  produktów marki UniMax. W pracy, na wycieczce, przy porannej kawie... Pstrykajcie piękne fotki i wysyłajcie je do organizatora konkursu, firmy Panta Plast. szczegóły zabawy poniżej.

Regulamin akcji promocyjnej: „KONKURS FOTOGRAFICZNY UNIMAX”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Konkurs fotograficzny Unimax” – dalej zwanej „Promocją”

1.2. Organizatorem Promocji jest Panta Plast Sp. z o.o. dystrybutor na Polskę produktów Unimax z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowa 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155174 (zwana w dalszej części „Organizatorem)

1.3. Promocja będzie prowadzona na terenie całej Polski.

1.4. Promocja polega na sfotografowaniu dowolnego produktu (długopisu) marki Unimax w ciekawej lub niecodziennej sytuacji.

1.5. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.10.2017 r. a kończy w dniu 30.11.2017 r.

1.6. Uczestnik przystępując do promocji, oświadcza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego wszystkie punkty.

2. Uczestnicy promocji

2.1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy w wieku 13-18 lat mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub przedstawiciela ustawowego przesłaną na adres organizatora. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia, mogą brać udział w konkursie, ale w ich imieniu musi działać rodzic lub przedstawiciel ustawowy. W zgłoszeniu należy zaznaczyć, że do konkursu zgłasza się dziecko (podać imię i nazwisko) a w jego imieniu działa rodzić lub przedstawiciel ustawowy (podać imię i nazwisko).

2.2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

2.3. W trakcie trwania promocji każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

2.4. Uczestnicy przystępując do Promocji oraz zgłaszając swoje prace oświadczają, że posiadają pełnię praw do Prac. Jednocześnie udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką.

2.5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informację, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

3. Warunki udziału w promocji

3.1. Uczestnik aby wziął udział w promocji powinien spełnić wszystkie warunki regulaminu

3.2. Zgłoszenie prac powinno odbyć się drogą elektroniczna wysyłają na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.3. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się poniższe dane:

- Imię, nazwisko, adres,

- Numer telefonu, adres e-mail,

- Tytuł fotografii,

- Pik JPG podpisany nazwiskiem

- Datę i miejsce wykonania fotografii

- Prace będą przyjmowane do 30.11.2017 r. włącznie.

- Prace niespełniające wymogów regulaminu promocji będą odrzucone

3.4. Zgłaszając swój udział w promocji, Uczestnik wyraża zgodę , aby jego Imię i Nazwisko zostało umieszczone na liście wyników publikowanej na stronie internetowej organizatora i/lub zostało wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.

4. Ocena prac i rozstrzygnięcie promocji

4.1. Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora. W skład komisji wchodzą:

 • Wiesław Kozanecki
 • Łukasz Komorowski
 • Māris Laš-Lašas

4.2. Nagrody będą przyznawane najpóźniej do 20.12.2017 r.

4.3. Nagrody będą przekazywane najpóźniej 1 miesiąc po zakończeniu konkursu czyli do 31-12-2017r.

4.4. Nazwiska osób, którym zostały przyznane nagrody zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.pantaplast.com.pl

4.5. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze w sumie trzy prace, którym zostanie przyznana nagroda niespodzianka o wartości nie mniejszej niż 150 pln

4.6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Promocji.

4.7. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub/i drogą elektroniczną.

5. Dane osobowe

5.1. Dane osobowe Uczestników promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.).i będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia promocji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane dla celów marketingowych. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w promocji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pantaplast.com.pl

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.pantaplast.com.pl co najmniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.

6.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Wybrane ogłoszenia

Piękna seria pudełek - po 5 sztuk z każdego rodzaj ...
tusz do drukarki HP o symbolu AH-652 BR.
Poszukiwany pracownik.
Seria bloków do szkoły marki OXFORD firmy HAMELIN. ...
Pisak 2-stronny DONG-A My color 2 24 kolory Pisak 2-stronny DONG-A My color 2 24 kolory
Sprzedam39,99 PLN (sugerowana cena detaliczna)
Produkt idealny dla każdego. Polecany szczególnie ...
Nowe eMotikonki już dostępne na naszym rynku.
Kolekcja zeszytów dla młodzieży.
Nowość w ofercie firmy Polcan.
Idealny plecak dla chłopców w wieku 6-10 lat.
Nowy produkt marki CLEVERTON.

Losowo wybrane artykuły branżowe

 • Jak mądrze skompletować wyprawkę dla dziecka?

  Aktorka Ola Nieśpielak i dziennikarka Joanna Laprus - Mikulska polecają sprawdzone produkty piśmiennicze dla dzieci BIC.

  Więcej…  
 • 81,25% marketerów uważa upominki za atrakcyjny nośnik reklamy

  Polska Izba Artykułów Promocyjnych zakończyła III etap badania „Postrzegania upominków reklamowych, jako nośnika reklamy.” Pierwsze badanie przeprowadzone przez PIAP miało miejsce w 2010 roku, kolejne na przełomie 2012/2013 roku, obecnie PIAP prezentuje wyniki III etapu badania. Głównym celem badania PIAP jest dostarczenie  informacji na temat postrzegania artykułów promocyjnych. Analizując wyniki  wszystkich trzech etapów badania PIAP można zauważyć pewną tendencję respondentów, stanowiącą optymistyczną prognozę dla branży artykułów promocyjnych.

  Więcej…  

 

x
Zapisz się do newslettera!
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami!