Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Już tylko miesiąc pozostał do zakończenia akcji promocyjnej organizowanej przez firmę Panta Plast. Pod koniec czerwca poznamy szczęśliwych zwycięzców.

- Niewielka inwestycja a tyle radości z zabawy - takie komentarze słyszą organizatorzy akcji promocyjnej "Ucz się z Unimax'em". Rzeczywiście, zakup już jednego długopisu tej marki, chwila twórczości nad hasłem, może skutkować w nagrodzie głównej. A jest nią bilet do Centrum Nauki Kopernik.

Akcja trwa od początku marca, jednak w ostatnich dniach widać największe zaangażowanie uczestników. Zasady udziału w niej są trywialne - wystarczy kupić co najmniej 1 produkt marki Unimax, wymyślić hasło reklamowe dla marki długopisów i opublikować je na FB firmy Panta Plast.

Proste? Więc do dzieła!

 

Już tylko miesiąc pozostał do zakończenia akcji promocyjnej organizowanej przez firmę Panta Plast. Pod koniec czerwca poznamy szczęśliwych zwycięzców.

- Niewielka inwestycja a tyle radości z zabawy - takie komentarze słyszą organizatorzy akcji promocyjnej "Ucz się z Unimax'em". Rzeczywiście, zakup już jednego długopisu tej marki, chwila twórczości nad hasłem, może skutkować w nagrodzie głównej. A jest nią bilet do Centrum Nauki Kopernik.

Akcja trwa od początku marca, jednak w ostatnich dniach widać największe zaangażowanie uczestników. Zasady udziału w niej są trywialne - wystarczy kupić co najmniej 1 produkt marki Unimax, wymyślić hasło reklamowe dla marki długopisów i opublikować je na FB firmy Panta Plast.

Proste? Więc do dzieła!

 

Regulamin akcji promocyjnej: „UCZ SIĘ Z UNIMAXEM”


 
1. Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „UCZ SIĘ Z UNIMAXEM” – dalej zwanej „Promocją”

1.2. Organizatorem Promocji jest Panta Plast Sp. z o.o. dystrybutor na Polskę produktów Unimax z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowa 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155174 (zwana w dalszej części „Organizatorem)

1.3. Promocja będzie prowadzona na terenie całej Polski.

1.4. Promocja polega na wymyśleniu hasła reklamowego dla marki Unimax.

1.5. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup co najmniej jednego produktu marki Unimax.

1.6. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.03.2018 r. a kończy w dniu 31.05.2018 r. 

1.7. Uczestnik przystępując do promocji, oświadcza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego wszystkie  punkty.  


 
2. Uczestnicy promocji

2.1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy w wieku 13-18 lat mogą wziąć udział w promocji za pisemną zgodą rodzica lub przedstawiciela ustawowego przesłaną na adres organizatora. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia, mogą brać udział w promocji, ale w ich imieniu musi działać rodzic lub przedstawiciel ustawowy.  
W zgłoszeniu należy zaznaczyć, że do udziału w promocji zgłasza się dziecko (podać imię  i nazwisko) a w jego imieniu działa rodzić lub przedstawiciel ustawowy (podać imię i nazwisko).

2.2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

2.3. W trakcie trwania promocji każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno hasło reklamowe.

2.4. Uczestnicy przystępując do Promocji oraz zgłaszając swoje hasła oświadczają, że posiadają pełnię praw do nich. Jednocześnie udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie haseł przez Organizatora w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie.  

2.5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informację, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.  


 
3. Warunki udziału w promocji

3.1. Uczestnik aby wziął udział w promocji powinien spełnić wszystkie warunki regulaminu

3.2. Zgłoszenie prac powinno odbyć się drogą elektroniczna wysyłają na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.3. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się poniższe dane:
- Imię, nazwisko, adres,
- Numer telefonu, adres e-mail,
- Hasło reklamowe,
- Skan paragonu zakupu produktu marki UNIMAX
- Prace będą przyjmowane do 31.05.2018 r. włącznie.  
- Zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminu promocji będą odrzucone

3.4. Zgłaszając swój udział w promocji, Uczestnik wyraża zgodę , aby jego Imię i Nazwisko zostało umieszczone na liście wyników publikowanej  na stronie internetowej organizatora i/lub zostało wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.


 
4. Ocena haseł reklamowych

4.1. Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez
Organizatora. W skład komisji wchodzą:  

 • Wiesław Kozanecki
 • Łukasz Komorowski

4.2. Nagrody będą przyznawane i przekazywane najpóźniej do 30.06.2018 r. 

4.3. Nazwiska osoby, którym zostanie przyznana nagroda opublikowane na stronie internetowej organizatora www.pantaplast.com.pl  
4.4. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze jedno hasło reklamowe. Laureat otrzyma nagrodę w postaci dwóch biletów do CENTRUM NAUKI KOPERNIK.

4.5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Promocji.

4.6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub/i drogą elektroniczną.


 
5. Dane osobowe

5.1. Dane osobowe Uczestników promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.).i będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia promocji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane dla celów marketingowych. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w promocji. 

6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pantaplast.com.pl

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.pantaplast.com.pl co najmniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian. 

6.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 

Wybrane ogłoszenia

Firma Rafcom poszukuje pracownika na stanowisko Ma ...
Bardzo lekkie i miękkie, wypełnione powietrzem pił ...
Pluszowa piłka Fuzzyball z uchwytami.
W ofercie firmy KMP PrintTechnik Polska pojawiły s ...
Tusze marki Activejet AE-16BNX, AE-16CNX, AE-16MNX ...
Papierowy Dizajn poszukuje pracownika!!
Nowe produkty w ofercie KMP PrintTechnik Polska.
Kolorowe pudełka na akcesoria do szkoły.
Piękna kolekcja kalendarzy dla kobiet.
Leviatan Poligrafia - firma specjalizującą się w d ...

Losowo wybrane artykuły branżowe

 • Krótka historia druku

  Podobnie jak reprezentanci wielu zawodów, swoje święto mają także drukarze. Dzień Drukarza przypada na 4 czerwca, i mimo że już jest za nami, jest doskonałą okazją, aby prześledzić historię druku. Jest to jedna z niewielu dziedzin, która może pochwalić się niezwykle szybkim tempem ewolucji. Obecnie w domach mamy dostęp do szybkich i efektywnych technologii druku, o których jeszcze niedawno mogliśmy tylko pomarzyć.  Druk przeszedł długą drogę, aby z hal przemysłowych wylądować na naszych biurkach.

  Więcej…  
 • Wprowadź kolor do swojej...torby.

  Znacie firmę Mer-Plus? W naszej branży jest ona przede wszystkim znana z kreatywnych produktów marki JOVI. Ci jednak, którzy odwiedzają jej stoisko każdego roku podczas targów Rema Rays wiedzą, że JOVI to połowa biznesu. Druga to przede wszystkim produkcja toreb papierowych. 

  Więcej…