Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Hity sprzedażowe

najwyższej jakości dziurkacz biurowy do użytku profesjonalnego NOVUS B 220

Polecamy

NOŻYCZKI SZKOLNE 13,5 CM DISPLAY 30 SZT.

SubskrypcjaOcena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Rok 2016 pod wieloma względami był rokiem przemian w naszym kraju. Czy dobrych? Nie nam to oceniać, jednakże wraz z nimi nieuniknione było wprowadzenie kolejnych, w celu unormowania bilansu finansowego w Polsce.

W niniejszym artykule postaramy się zebrać najważniejsze zmiany, jakie nas przedsiębiorców dotyczą. 

Aktualizacja kodeksu karnego skarbowego.

1. W 2017 r. roku zmienia się kara grzywny w przypadku nierzetelnych faktur i będzie ona mogła: wynosić do 720 stawek dziennych (od 48 tys. zł do ponad 19 mln zł) albo mieć formę kary pozbawienia wolności (jeśli podatek z nierzetelnych faktur jest małej wartości) i pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku (jeśli podatek z nierzetelnych faktur jest większy) albo zostaną nałożone te obydwie kary łącznie. Ponadto w stosunku do autora nierzetelnej faktury, z której VAT (albo suma VAT-u, jeśli faktur jest więcej) jest dużej i wielkiej wartości, sąd będzie mógł zastosować dodatkowo funkcjonujące dziś w innych przypadkach nadzwyczajne obostrzenie kary.

2. 2017 r. otwiera też drogę do karania osoby fizycznej za uszczuplenia podatkowe spółki cywilnej. Uchybienia spółek cywilnych na gruncie m.in. VAT-u zostają włączone pod odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, co do tej pory ze względu na brzmienie art. 9 § 3 kks było wątpliwe. Z przepisu znika pojęcie zdolności prawnej, rozumianej jako generalną zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych m.in. na gruncie podatków, a takiej zgodnie z orzecznictwem spółka cywilna nie posiada.

3. Z kodeksu znika art. 50 § 2, czyli dopuszczalność wykonania tylko najsurowszej kary w sytuacji ukarania za dwa lub więcej wykroczenia skarbowe popełnionych przed wydaniem pierwszego orzeczenia. Ten przepis po prostu ograniczał stosowanie łącznej kary grzywny za dwa lub więcej wykroczenia i nie odstraszał od popełniania kolejnych przestępstw, szczególnie na gruncie cła, VAT-u i akcyzy.

4. W nowym roku wykroczeniem skarbowym będzie też złożenie deklaracji VAT (w tym informacji podsumowującej) na papierze, a nie przez internet. Odnosić się to jednak będzie tylko tych przedsiębiorców, którzy w 2017 r. będą mieli obowiązek wysyłać dokumenty do fiskusa za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli póki co ominie mikroprzedsiębiorców niezarejestrowanych jako VAT UE i nie zajmujących się sprzedażą w systemie odwrotnego obciążenia.

5. W górę o 750 zł przesuwa się granica decydująca o tym, czy zachowanie podatnika w 2017 r. będzie wykroczeniem czy przestępstwem skarbowym. Jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekroczy w nowym roku 10 tys. zł (5 x wynagrodzenie minimalne), zostanie wykroczeniem skarbowym, co oznacza łagodniejszą karę.


Kwota wolna od podatku

Zmiany dotyczące „kwoty wolnej” obowiązują od 1 stycznia 2017 roku. To oznacza, że przez cały 2017 rok, rozliczenie miesięcznych zaliczek podatników, będzie się odbywać według nowych zasad. Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na wprowadzenie poważnych zmian w innych aspektach dotyczących podatku PIT. Dlatego zmiana wysokości podatku płaconego przez podatnika (w stosunku do 2016 roku), będzie wynikiem wzrostu lub spadku osiągniętego dochodu i nowych zasad ustalania kwoty wolnej. Wraz z początkiem 2017 roku, „kwota wolna” wzrośnie do 6600 zł, ale tylko dla tych podatników, którzy rocznie osiągną dochód nieprzekraczający 6600 zł. Ten limit uwzględnia dochody (np. wynagrodzenia) po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS), ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu i ewentualnych ulg. W przypadku podatników osiągających dochód roczny od 6600 zł do 11 000 zł, kwota wolna od podatku będzie stopniowo malała. 


 Rozliczenia kwartalne VAT

Rozliczenie kwartalne od stycznia 2017 r. będzie możliwe tylko dla małych podatników. Art. 2 pkt 25 ustawy VAT precyzuje, iż małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) podatnika VAT nie przekroczy w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł, to będzie mógł mieć status małego podatnika w 2017 roku

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro Dodatkowe ograniczenia wprowadza art. 99 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług, który nie zezwala na rozliczenia za okresy kwartalne dla małych podatników wymienionych poniżej.


 Limit transakcji gotówkowych dla firm

Obniżenie z 15 tys. euro do 15 tys. zł limitu transakcji gotówkowych dokonywanych przez firmy - zakłada nowelizacja ustawy o podatku PIT, CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która 1 stycznia wchodzi w życie. Według ustawy, firmy, które płatności powyżej 15 tys. zł będą dokonywać gotówką, a nie przelewem bankowym, nie będą mogły zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu.


Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w 2017 roku

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych, należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2.

Z początkiem 2017 r. obowiązkiem przekazywania rejestrów VAT w postaci JPK zostaną objęte małe i średnie firmy. Mikroprzedsiębiorcy natomiast obowiązkiem tym zostaną objęci od początku 2018 r.


 Wzrost składek na ZUS

 W 2017 r. suma składek zdrowotnych i społecznych ZUS może zbliżyć się do 1200 zł.


Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2000 złotych brutto. Podwyżka płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1459 złotych. WAŻNE: Przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat. Nie stosuje się ich do umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenie czy o dzieło.

 

czy to dobre zmiany? Na pewno zweryfikuje je samo życie...

Wybrane ogłoszenia

NOWE ZAKŁADKI FRESH JUŻ DOSTĘPNE!
NOŻYCZKI SZKOLNE 13,5 CM DISPLAY 30 SZT.
Sprzedam firmę produkcyjną.
Nowa oferta w marce KMP.
Firma Gross Wazia z siedzibą w Łodzi szuka pracown ...
Szeroka oferta etykiet samoprzylepnych w różnych r ...
Urządzenie refabrykowane – fabrycznie nowe.
Kawa wygodnych opakowaniach o pojemności 250g
Tusze w butelkach do Epsona.
Podręczny zestaw notesów i zakładek marki d.rect. ...
Ekologiczna i pojemna archiwizacja dokumentów.
Twin Name Pen 2 marki Dong-A.

Losowo wybrane artykuły branżowe

  • Coraz więcej nowych firm w gronie Członków PIAP

    Agencja Reklamowa NORWOKS, Chocolate Land, Sitex centrum sitodruku, NOVA FALA, Ekostrefa, Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. to nowi Członkowie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, którzy zdecydowali się przystąpić do Izby w czwartym kwartale br.

    Więcej…  
  • Kupuj tylko sprawdzone produkty

    Na rynek właśnie trafiła taka oto informacja: Przedsiębiorca Tiger Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że długopis lizak marki Flying Tiger,  ar. nr 3000698, wyprodukowany w Chinach, może stanowić zagrożenie ze względu na sposób wykonania, podobny do żywości (skuwka przypominająca lizak - patrz zdjęcie wprowadzające).

    Więcej…