Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Hity sprzedażowe

Wesołe, miłosne o wersja "zrobione".

Polecamy

Genialny zestaw na prezent od ROZETTE.

SubskrypcjaOcena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Przetwarzanie danych osobowych jest procesem złożonym. Jego złożoność polega na tym, że angażuje z jednej strony czynnik ludzki (w procesie, o którym mowa, uczestniczą wszak pracownicy wszystkich szczebli danej organizacji), z drugiej zaś – pozaludzki (operacje przetwarzania odbywają się najczęściej w systemach informatycznych).

My skupimy się dziś na czynniku ludzkim, czyli błędach, jakie mogą doprowadzić do ujawnienia danych wrażliwych osobom niepowołanym.

Zgodnie z art. 4 pkt 12 unijnego rozporządzenia naruszenie tajemnicy danych osobowych wg RODO to „naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych”. W rezultacie z naruszeniem ochrony danych będziemy mieli do czynienia zarówno wówczas, gdy do zdarzenia dojdzie wskutek świadomego działania pracownika przetwarzającego dane, jak i wtedy, gdy pracownik ten doprowadzi do incydentu niechcący.

Nikt z nas świadomie w pracy nie popełnia błędu. Trudno więc zarzucić pracownikowi niedbałość w przypadku nie zapewnienia mu wystarczająco bezpiecznych narzędzi, które pozwolą mu należycie wykonywać swoją pracę.

Po stronie każdego pracodawcy leży wdrożenie i stosowanie RODO w organizacji. Fundamentalnym elementem takiego wdrożenia jest przeszkolenie personelu z ochrony danych osobowych, w tym umożliwienie im zapoznania się z obowiązującą w organizacji dokumentacją ochrony danych osobowych. Zgodnie z zasadą rozliczalności (czyli możliwości ewentualnego wykazania stosowania wskazanych w RODO wymagań) każdy pracodawca odebrał z pewnością od pracownika oświadczenie, w którym zobowiązuje się on do przestrzegania przyjętych w organizacji rozwiązań w przedmiocie ochrony danych osobowych. O ile zatem zatrudniający Cię podmiot wywiąże się z obowiązku dostosowania organizacji do wymagań RODO, udzieli Ci upoważnienia do przetwarzania danych, zadba o przeszkolenie Cię w przedmiocie ochrony danych osobowych, a Ty ten fakt poświadczysz, wówczas wszelkie zaniedbania czy naruszenia po Twojej stronie mogą skutkować Twoją odpowiedzialnością – odpowiednio dyscyplinarną, odszkodowawczą lub karną.

Jakie skutki może nieść za sobą niewłaściwe postępowanie z danymi?

1. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna

Jako pracownik masz obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi w zakładzie pracy regulaminami, politykami czy zarządzeniami, w tym również tymi związanymi z ochroną danych osobowych i RODO. Gdy przetwarzasz dane osobowe w zakresie przekraczającym udzielone Ci upoważnienie, przyznane uprawnienia czy w sposób sprzeczny z przyjętymi w organizacji procedurami, wówczas - zgodnie z przepisami kodeksu pracy - pracodawca ma prawo zastosować wobec Ciebie karę upomnienia lub nagany. W skrajnych przypadkach niesubordynacja pracownika może zostać uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować nawet rozwiązaniem umowy w trybie dyscyplinarnym, z winy pracownika.

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza

W sytuacji, w której nieprawidłowe przetwarzanie danych przez pracownika narazi pracodawcę na szkodę – np. gdy pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, której prawa i wolności zostały naruszone właśnie na skutek niezgodnego z prawem i procedurami działania pracownika. Wówczas, jeśli bezprawność zachowania (wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych) i wina pracownika zostaną należycie wykazane, pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności materialnej (odszkodowawczej) – na zasadach ogólnych, w granicach rzeczywistej straty pracodawcy.

3. Odpowiedzialność karna

Natomiast w przypadku, gdy naruszenie miałoby charakter umyślnego przestępstwa, wówczas zastosowanie powinny znaleźć przepisy karne, a konkretniej art. 107 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), penalizujący bezprawne przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z którym: „1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”. Natomiast jeśli przetwarzanie dotyczy tzw. danych „wrażliwych” (w tym danych dot. zdrowia, seksualności, danych genetycznych, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne czy przekonania religijne) ustawodawca zaostrzył karę pozbawienia wolności do lat trzech (art. 107 ust. 2).*

 

Jak łatwo zauważyć nowe przepisy związane z ochroną danych są naprawdę dość restrykcyjne. W interesie zarówno pracodawcy jak i samego pracownika pozostaje zadbanie o najwyższą formę bezpieczeństwa. Obowiązek stworzenia odpowiednich warunków w firmie oczywiście leży po stronie przedsiębiorcy, jednakże każda osoba w organizacji niezależnie może zadbać o to, aby wykorzystać wszelakie środki ochrony danych.

My w redakcji stosujemy, poza oczywiście odpowiednimi programami, narzędzia, które mają chronić dane drukowane. Faktury, które wystawiamy, pisma urzędowe, które otrzymujemy, muszą być na tyle zabezpieczone, aby ich odczytanie nie było możliwe przez osoby trzecie.

Świetnym narzędziem okazały się koszulki ze specjalną perforacją. Obwoluta ze specjalnym – kamuflującym systemem znaków przeznaczona jest do przenoszenia dokumentów niejawnych. Pozwala na identyfikację dokumentu, jednak uniemożliwia odczytanie jego treści.

Te dostępne w ofercie firmy Leviatan-Poligrafia wykonana są z trwałego PP i dostępne w dwóch transparentnych kolorach -  niebieskim i białym.


ThumbnailGal

Image1

Równie fajnym i tanim rozwiązaniem, które trochę może być alternatywą niszczenia dokumentów bezpośrednio w niszczarkach, jest Roller kamuflażowy. To rodzaj pieczątki ze specjalną rolką, która nanosi tusz uniemożliwiający odczytanie treści dokumentu.Jak widać na video roller zapewnia bezpieczeństwo danych zgodnie z RODO, a dzięki specjalnej „pstrykanej” konstrukcji jest możliwość zamknięcie rollera. W momencie kiedy chcemy go użyć włączamy jednym lekkim przyciśnięciem. Ważną zaletą są także wymienne wkłady.

A w Twojej firmie jak zabezpieczacie wydrukowane dane?

* źródło: https://odo24.pl/

Wybrane ogłoszenia

Samoprzylepne uchwyty do większości rodzajów kabli ...
Praca w centrum Wrocławia
Pióra wieczne i kulkowe na naboje.
Wesołe hitowe emotikonkiWesołe hitowe emotikonki
Sprzedam22 (sugerowana cena detaliczna) PLN
Hitowe Emotikonki to obecnie najprzyjemniejszy pre ...
Pióro wieczne + Długopis SYMPHONY w etui prezentow ...
100 chusteczek w wygodnym opakowaniu.
Idealna dla dzieci i dorosłych.
Zestaw WINNER. Długopis i ołówek automatyczny.
Rozmiar: 25x34x12cm
Przepiękna seria artykułów szkolnych.
Solidny zszywacz o doskonałej ergonomii
PATIO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. poszukuje handlowca.

Losowo wybrane artykuły branżowe

  • Black Point nie narusza praw patentowych i wygrywa proces z Hewlett-Packard

    Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie podzielił zarzutów Hewlett-Packard przeciwko Black Point S.A. i 19. października br. oddalił w całości jego apelację, utrzymując w mocy korzystne dla spółki Black Point rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego. Sąd potwierdził w wyroku, iż nie ma podstaw żeby sądzić, że produkty Black Point naruszają prawa patentowe Hewlett-Packard, co wynika z szeregu dowodów zgromadzonych w sprawie.

    Więcej…  
  • Druga edycja OneDay Roadshow 2014

    Na trasie pięć miast. Po raz pierwszy Kraków i Łódź. 56 wystawców i blisko 800 zwiedzających. Tak w krótkiej statystyce wyglądała druga edycja OneDay Roadshow. Goście mieli okazję zapoznać się z rozbudowaną ofertą produktów przed gorącym przedświątecznym okresem.

    Więcej…