Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Hity sprzedażowe

Kolejna 'gwiazda' w ofercie firmy SADPEX.

Polecamy

Kredki Colorpeps Monster trójkątne 24 kol MAPED

SubskrypcjaOcena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Właśnie ruszyła kolejna duża promocja w firmie ACTION - „Bonus Program”. Dzięki niej można odebrać do 2% rabatu na produkty dostępne w ACTION przy zakupie produktów marek własnych: Activejet, Actis, Actina, Tuckano, Sam Clear.

Do 31 lipca 2019 roku trwa rejestracja klientów, którzy chcą skorzystać z promocji. W nowym programie bonusowym firmy Action może wziąć udział każda firma, która już jest klientem firmy lub która przejdzie pozytywnie proces rejestracyjny. Jak tego dokonać? Należy spełnić przede wszystkim jeden warunek - należy wejść na stronę: https://bonus-program.action.pl/pl oraz wypełnić formularz.  Więcej na temat akcji publikujemy poniżej.


Właśnie ruszyła kolejna duża promocja w firmie ACTION - „Bonus Program”. Dzięki niej można odebrać do 2% rabatu na produkty dostępne w ACTION przy zakupie produktów marek własnych: Activejet, Actis, Actina, Tuckano, Sam Clear.

Do 31 lipca 2019 roku trwa rejestracja klientów, którzy chcą skorzystać z promocji. W nowym programie bonusowym firmy Action może wziąć udział każda firma, która już jest klientem firmy lub która przejdzie pozytywnie proces rejestracyjny. Jak tego dokonać? Należy spełnić przede wszystkim jeden warunek - należy wejść na stronę: https://bonus-program.action.pl/pl oraz wypełnić formularz.  Więcej na temat akcji publikujemy poniżej.


Regulamin promocji:

Bonus Program

Promocja na produkty dostępne w ofercie Action SA w restrukturyzacji

Czas trwania Promocji: od 01-06-2019 do 31-08-2019

Regulamin Promocji 

Postanowienia ogólne § 1

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Bonus Program” („Promocja”). Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem Promocji jest ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, kod pocztowy 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000214038, NIP 5271107221, REGON 011909816, BDO 000035215, o kapitale zakładowym w wysokości 1 695 700 zł („Organizator”).

3. Realizacja Koszyk – obrót netto na wybranych produktach z oferty Organizatora: Activejet, Actis, Actina, Tuckano, Sam Clear w miesiącu objętym Promocją.

4. Realizacja Produkty rabatowe – obrót netto zrealizowany na pełnej dostępnej ofercie Organizatora z wykluczeniem obrotu z pkt. 3. „Realizacja Koszyk” w miesiącu objętym Promocją.

5. Cel Produkty rabatowe – średniomiesięczny obrót netto liczony na podstawie całkowitego obrotu netto Uczestnika Promocji z 3-ech ostatnich miesięcy, przy czym do obliczenia średniej uwzględnia się miesiące z obrotem netto większym od 0,00 zł. W przypadku, kiedy obrót ten jest mniejszy od 5 000,00 zł netto za Cel Produkty rabatowane przyjmuje się kwotę 5 000,00 zł netto.

6. Cel Koszyk – średniomiesięczny obrót netto liczony na podstawie obrotu netto Uczestnika Promocji z 3-ech ostatnich miesięcy na wybranych produktach z oferty Organizatora: Activejet, Actis, Actina, Tuckano, Sam Clear, przy czym do obliczenia średniej uwzględnia się miesiące z obrotem netto większym od 0,00 zł. W przypadku kiedy Cel koszyk jest równy 0,00 zł za minimalny Cel Koszyk przyjmuje się wartość równą 2,5% Cel Produkty rabatowane.

7. Obsługę techniczną i logistyczną Promocji prowadzi Organizator.

8. Okresy rozliczeniowe Promocji:

I okres rozliczeniowy: od 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r.

II okres rozliczeniowy: od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r.

III okres rozliczeniowy: od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r.

Uczestnicy i nagrody w Promocji § 2

1. Promocja skierowana jest do wszystkich krajowych i zagranicznych klientów Organizatora (z wykluczeniem firm korzystających z warunków specjalnych, umów bonusowych, programów lojalnościowych) dokonujących zakupów w ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji i regulujących terminowo swoje zobowiązania wobec ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji. („Uczestnik Promocji”).

2. Szczegółowe informacje na temat niniejszej Promocji można uzyskać pod numerem telefonu 0 801 081 111 oraz adresem mailowym : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Nagrodą w Promocji jest rabat do zrealizowanych w okresie trwania Promocji zakupów Produktów rabatowych w wysokości od 0,25% do 2% w zależności od Udziału Obrotu „Realizacja Koszyk” w całości obrotu wykonanego przez Uczestnika Promocji. Wysokość rabatu zostanie ustalona na podstawie danych systemowych Organizatora na koniec każdego z okresów rozliczeniowych Promocji, zgodnie § 4 ust. 1. Rabat zostanie przyznany Uczestnikowi na podstawie zbiorczej faktury korygującej wystawionej przez Organizatora do faktur dokumentujących zakup Produktów rabatowych z danego okresu rozliczeniowego trwania Promocji. Szczegółowe dane odnośnie zasad i warunków oraz wysokości możliwych do zdobycia rabatów zostaną przesłane Uczestnikowi Promocji w momencie prawidłowej rejestracji w niniejszej Promocji.

Zasady Promocji § 3

1. Warunkiem udziału w Promocji jest rejestracja Uczestnika na stronie http://bonus-program.action.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie i akceptacja formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. Rejestracja nie jest możliwa, jeśli Uczestnik aktualnie korzysta z innych z warunków specjalnych, umów bonusowych, programów lojalnościowych. Ostatni dzień rejestracji to 31 lipca 2019r., czyli data poprzedzająca rozpoczęcie ostatniego okresu rozliczeniowego Promocji.

2. Każdy Uczestnik Promocji otrzyma od Organizatora wiadomość mailową z odrzuceniem bądź potwierdzeniem rejestracji.

3. W przypadku pozytywnej rejestracji Uczestnik Promocji otrzyma wiadomość mailową od Organizatora z informacją zawierającą szczegółowe dane odnośnie zasad i warunków oraz wysokości możliwych do zdobycia przez tego Uczestnika rabatów oraz wysokości obrotu bazowego zrealizowanego przez Uczestnika Promocji. Przy czym, dla poszczególnych okresów rozliczeniowych Promocji Organizator przyjął poniższe okresy bazowe: dla okresu rozliczeniowego Promocji 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r. - obrót bazowy 01.03.2019 r. – 31.05.2019 r. dla okresu rozliczeniowego Promocji 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. – obrót bazowy 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r. dla okresu rozliczeniowego Promocji 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. – obrót bazowy 01.05.2019 r. – 31.07.2019 r.

4. Wiadomość mailowa z informacją o wysokości obrotu bazowego zrealizowanego przez Uczestnika Promocji dla danego okresu rozliczeniowego Promocji będzie wysyłana w momencie rejestracji oraz do 5 dnia roboczego dla kolejnego okresu rozliczeniowego Promocji.

5. W Promocji nie biorą udziału produkty oznaczone kodem początkowym: WYP… – (produkty wyprzedażowe) ZESAAA… – bundle promocyjne

Rozliczenie Promocji § 4

1. Rozliczenie nagrody w postaci przysługującego rabatu następować będzie sukcesywnie po każdym okresie rozliczeniowym trwania Promocji. Organizator zastrzega sobie 30 – dniowy termin do rozliczenia rabatu, liczony od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego Promocji.

2. Organizator Promocji podsumuje wyniki uzyskane przez każdego z Uczestników i prześle je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępni indywidualnie na platformie B2B https://is3.action.pl/account/promotions w poniższych terminach:  do dnia 24.07.2019 r. za II okres rozliczeniowy Promocji: od 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r.  do dnia 24.08.2019 r. za III okres rozliczeniowy Promocji: od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r.  do dnia 24.09.2019 r. za III okres rozliczeniowy Promocji: od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r

3. Dla określenia daty poszczególnych zakupów bierze się pod uwagę datę wystawienia faktury przez Organizatora.

4. Warunkiem skorzystania z nagrody jest terminowe regulowanie wierzytelności w trakcie trwania Promocji.

Dane osobowe § 5

1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest ACTION S.A. w restrukturyzacji. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z udziałem w Promocji. Poprzez przystąpienie do udziału w Promocji i z chwilą takiego przystąpienia, Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji, wyłonienia zwycięzców Promocji, opublikowania danych zwycięzców Promocji, przyznania oraz wydania nagród, wykonania obowiązków publicznoprawnych związanych z przyznaniem nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w Promocji otrzymanie nagrody lub rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

3. Dane będą przechowywane przez okres:

a. uczestnictwa w Promocji oraz realizacji czynności wymienionych w ust. 2

b. wydłużony o okres przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów np. podatkowych.

4. Administrator może w celach wskazanych w ust. 2 przetwarzać następujące kategorie danych zwykłych Uczestników: nazwisko i imiona, nazwa firmy, NIP firmy, adres do wysyłki nagrody, adres zamieszkania, data urodzenia, adresy elektroniczne (email), numery telefonów.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy współpracujące przy realizacji Promocji (agencje reklamowe, eventowe, biura podróży, firmy ubezpieczeniowe, hotele, wydawcy kart prezentowych, firmy kurierskie, biura rachunkowe).

6. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu przeprowadzania analiz preferencji zakupowych, prezentowania reklam produktów i usług na podstawie określonych preferencji oraz przygotowania oferty produktowej. Do profilowania zostaną wykorzystane m.in. informacje o zakupionych produktach i usługach, informacje zawarte w plikach „cookies”.

7. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie, w tym do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Postanowienia końcowe § 6

1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach w nim określonych.

2. Zakup promocyjny nie łączy się z innymi: programami lojalnościowymi, ofertami przetargowymi, warunkami specjalnymi, umowami bonusowymi i zakupami w preferencyjnych cenach oraz z akcjami marketingowymi (tj. stojaki metalowe, gabloty szklane, ekspozytory, kasetony świetlne i inne produkty ze wsparcia marketingowego).

3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji powinny zostać złożone do Organizatora Promocji w formie pisemnej na adres: Action S. A. w restrukturyzacji, ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno - w terminie 14 dni od udostępnienia danych z wynikami zgodnie z § 4 ust. 2. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. O decyzji Organizatora Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni mailem oraz listem poleconym na adres wskazany przy rejestracji.

4. Wszelkie kwestie związane z reklamacjami towaru uprawniającego do udziału w Promocji będą rozpatrywane zgodnie z zasadami obowiązującymi u Organizatora, które umieszczone są w i-serwisie na stronie: https://is3.action.pl/contact

5. W wyjątkowym, uzgodnionym uprzednio z Organizatorem przypadku zwrotu towaru uprawniającego do udziału w Promocji, Uczestnik Promocji zobowiązany będzie również do zwrotu otrzymanego rabatu, co nastąpi poprzez wystawienie przez Organizatora faktury korygującej in plus na kwotę nienależnego rabatu w związku ze zwrotem towaru i pomniejszeniem wartości obrotu będącego podstawą jego udzielenia.

6. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji nie zapłaci w terminie za towar uprawniający do udziału w niniejszej promocji i będący jednocześnie podstawą przyznania nagrody w postaci rabatu, Organizator wystawi na rzecz Uczestnika Promocji fakturę korygującą in plus na wartość udzielonego rabatu.

7. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozliczania Promocji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej action.pl.

9. Udział firmy – Uczestnika w niniejszej Promocji wyklucza możliwość skorzystania z innego Programu Lojalnościowego (prowadzonego w tym samym czasie przez Organizatora)

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania lub wykluczenia firmy z Promocji.

11. Ilość produktów w Promocji jest ograniczona. 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 r.

Wybrane ogłoszenia

Ołówek z Gumką Maped Black Peps Pastel HB
Papierowe zakładki samoprzylepne
Książki do zabawy Moja Magiczna garderoba.
NOŻYCZKI SZKOLNE 13,5 CM DISPLAY 30 SZT.
Kolorowe maseczki w dwóch rozmiarach.
Produkcja: Polska!!
najwyższej jakości dziurkacz biurowy do użytku pro ...
Samoprzylepne uchwyty do większości rodzajów kabli ...
EDYCJA CHILDREN OF THE WORLD.
Upominek dla wyjątkowej osoby.

Losowo wybrane artykuły branżowe

  • Jesienne rozdanie w INKDIGO

    Dokładnie 2 listopada 2016 roku ruszyła wielka jesienna promocja organizowana przez firmę Smart Digital Media - dystrybutora materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących marki INKDIGO

    Więcej…  
  • Świątecznie i kolorowo, czyli jak co roku w Zielonce

    29 września w hotelu Trylogia w Zielonce po raz kolejny nasza redakcja spotkała się z liczną grupą dostawców artykułów szkolnych, dekoracyjnych, kreatywnych oraz zabawkarskich. Wśród nich nie zabrakło naszych ulubieńców, firm: Hamelin, Tadeo Trading oraz oczywiście Rozette. Nie omieszkaliśmy oddać nasz mikrofon w ręce jeszcze kilku innych przedstawicieli jak chociażby firm Russel czy Mer-Plus. Co z tego wynikło? Zapraszamy do obejrzenia filmu.

    Więcej…